slider01.jpg

 

Gezamenlijk beeld

De gemeenten Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben een gezamenlijk beeld van de toekomst van Promen. Deze gemeenten willen samen verder met uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bij Promen. Ze vragen Promen daarnaast vraaggerichte dienstverlening te organiseren voor de Participatiewet, waaronder beschut werk. De komende tijd gaan de gemeenten in overleg met Promen om dit verder uit te werken.

Vertrouwen

“De gemeenten hebben ons gevraagd een voorstel te doen voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening, Participatiewet en Nieuw Beschut in de toekomst. Daarmee kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: mensen begeleiden op het werk en naar werk”, aldus Frank Rossel, directeur van Promen. “Ik ben tevreden met de richting die de gemeenten hebben gekozen.” De medewerkers vanuit de Sociale Werkvoorziening blijven gewoon bij Promen werken. Gemeenten zullen ieder voor zich werktrajecten inkopen voor mensen uit de Participatiewet die hulp nodig hebben bij het zoeken naar werk. Met de instroom van deze mensen én de mensen met een nieuw-beschut-indicatie, ziet Promen de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Aanbod

De komende weken staan in het teken van de vraag hoe Promen het aanbod gaat vormgeven. “De afgelopen jaren hebben we al ervaring opgedaan met de werkzaamheden in het kader van de Participatiewet. Ik ben er daarom zeker van dat we tot een goed aanbod komen.” Promen zal zich buigen over de vraag hoe er juridisch en organisatorisch invulling gegeven kan worden aan de wensen van de gemeenten. Promen biedt deze uitkomst over enkele weken aan de gemeenten aan, met hierbij inzichtelijk op welke termijn dit te realiseren is en welke middelen er nodig zijn.