slider01.jpg

Gemeenten en Bestuur

 

Promen is een Gemeenschappelijke Regeling van zeven gemeenten. Dit is een juridisch samenwerkingsverband van de verschillende betrokken gemeenten, waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Een Gemeenschappelijke Regeling heeft een bestuur met vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen.

Het algemeen bestuur van Promen bestaat uit de volgende personen:

 • De heer J.A.A. (Jean Paul) Meuldijk, namens gemeente Capelle a/d IJssel, voorzitter
 • De heer R. A. (Rogier) Tetteroo, namens gemeente Gouda 
 • Mevrouw B.J.A. (Brigitte) Leferink, namens gemeente Waddinxveen
 • De heer J. (Jaap) Blankenberg, namens gemeente Krimpen a/d IJssel
 • De heer J. (Jan) Vente, namens gemeente Krimpenerwaard
 • De heer E.G. (Ed) de Leest, namens gemeente Alphen a/d Rijn
 • De heer D.B. (Rik) van Woudenberg, namens gemeente Zuidplas

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • De heer J.A.A. (Jean Paul) Meuldijk, namens gemeente Capelle a/d IJssel, voorzitter
 • De heer R. A. (Rogier) Tetteroo, namens gemeente Gouda
 • Mevrouw B.J.A. (Brigitte) Leferink, namens gemeente Waddinxveen
 • De heer J. (Jaap) Blankenberg, namens gemeente Krimpen a/d IJssel

Als overheidsonderneming valt Promen onder de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeentewet. De verslagen van het algemeen bestuur worden daarom op deze website gepubliceerd.

Verslag AB-vergadering 21 december 2017
Verslag AB-vergadering 26 oktober 2017
Verslag AB vergadering 28 september 2017
Verslag AB vergadering 6 juli 2017
Verslag AB-vergadering 13 april 2017

Verslag AB-vergadering 22 december 2016
Verslag AB-vergadering 27 oktober 2016
Verslag AB-vergadering 7 juli 2016
Verslag AB-vergadering 19 mei 2016
Verslag AB-vergadering 14 april 2016

Verslag AB-vergadering 16 november 2015
Verslag AB-vergadering 30 september 2015
Verslag AB-vergadering 9 juli 2015
Verslag AB-vergadering 28 mei 2015
Verslag AB-vergadering 16 april 2015
Verslag AB-vergadering 4 maart 2015

Verslag AB-vergadering 18 december 2014
Verslag AB-vergadering 30 oktober 2014
Verslag AB-vergadering 10 juli 2014
Verslag AB-vergadering 22 mei 2014
Verslag AB-vergadering 24 april 2014
Verslag AB-vergadering 5 maart 2014

De meest recente jaarverslagen zijn terug te vinden bij de te downloaden documenten.