slider02.jpg

WSW Wachtlijst

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om via de WSW bij Promen in dienst te komen. Alle personen met een WSW-indicatie komen vanaf 1 januari 2015 in aanmerking voor een re-integratievoorziening in het kader van de Participatiewet.

De WSW-wachtlijst is per 1 januari jl. in zijn geheel overgedragen aan de afdeling Sociale Zaken van de deelnemende gemeenten. Deze afdeling kan aangeven of er voor inwoners situatie sprake is van een wachtlijst of een bepaalde volgorde in het aanbieden van werk, hetzij aangepast in een reguliere werksituatie of in een beschutte werkomgeving. Meer informatie over het beleid is terug te vinden bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente.