Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Organisatie en bestuur

Promen is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en het publiekrechtelijke samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

De GR Promen geeft uitvoering aan de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Promen voert via het onderliggende ProWork BV in opdracht van de gemeenten werkzaamheden uit voor andere doelgroepen van de Participatiewet (PW).

Daarnaast maakt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op inkoopbasis gebruik van de GR Promen voor de uitvoering van de WSW. Ook SterWork BV valt onder de GR. Dit is de werkgever van de staf en leiding.

Samenstelling van het bestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen is medio 2022 het nieuwe bestuur van de GR Promen aangetreden.

In het Dagelijks Bestuur hebben zitting:

– Jan Willem Schuurman, namens gemeente Zuidplas, voorzitter (tevens lid algemeen bestuur)

– Harriët Westerdijk, namens gemeente Capelle aan den IJssel, vicevoorzitter (tevens lid algemeen bestuur)

– Jan Kees Oppelaar, namens gemeente Gouda (tevens lid algemeen bestuur)

In het Algemeen Bestuur hebben naast de drie leden van het Dagelijks Bestuur ook zitting:

– Kirsten Jaarsma, namens gemeente Krimpen aan den IJssel
– Anouk Noordermeer, namens gemeente Alphen aan den Rijn
– Wisja Pannekoek, namens gemeente Krimpenerwaard
– Brigitte Leferink, namens gemeente Waddinxveen

Directie & MT

Frank Rossel is de algemeen directeur van Promen.

Het managementteam wordt gevormd door de directeur en:

– André van Wijk – Concerncontroller
– Arian Linge – Bedrijfsmanager Groepsdetachering
– Bart van de Water – Bedrijfsmanager Groen & Schoon
– Bram Kerssen – Bedrijfsmanager Productie Binnen
– Corry van den Nieuwendijk – Hoofd HRM
– Remco de Lang – Bedrijfsmanager Bedrijfsbureau
– Ilonka Dorrepaal – Bedrijfsmanager Innovatie & Talentontwikkeling

Het directie- en bestuurssecretariaat is in handen van Claudia van Es.

Click to listen highlighted text!