slider01.jpg

 Dit jaar zijn dit er zelfs twee: één Ondernemingsplan voor Promen, ten behoeve van de WSW en één Ondernemingsplan voor ProWork, van waaruit de dienstverlening in het kader van de Participatiewet wordt georganiseerd.

Hieronder zijn de beide Ondernemingsplannen te downloaden:

Ondernemingsplan GR Promen 2018

Ondernemingsplan ProWork 2018