Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Re-integratiemodules

Promen biedt kortlopende trajecten van max. 3 maanden aan, de re-integratiemodules.

 

Intake & Screening

Het doel van deze module is het opstellen van een profiel van de kandidaat, met daarbij advies over de meest passende vervolgstap naar werk. Dit doen wij door een intakegesprek met de kandidaat te houden. Eventueel samen met de contactpersoon van de gemeente.

 

Diagnose

De module diagnose is geschikt voor bijvoorbeeld kandidaten die al meerdere trajecten hebben doorlopen waarbij uitstroom (nog) niet is gerealiseerd of kandidaten die diverse belemmeringen hebben waardoor het niet direct duidelijk is of betaald werk haalbaar is. Deze module brengt de mogelijkheden en onmogelijkheden van een kandidaat in kaart. Kenmerkend zijn de individuele aanpak en intensieve begeleiding.

 

Leren werken

De module Leren werken zorgt ervoor dat iedere kandidaat in staat is om een betaald dienstverband aan te gaan, ofwel de kandidaat wordt jobready gemaakt met deze module. Wij trainen en coachen de kandidaat in werknemersvaardigheden, sollicitatievaardigheden en empowerment. De algehele focus in deze module ligt op zelfredzaamheid. Dit doen we door te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen en door het beïnvloeden van motivatie en zelfvertrouwen. Empowerment en oriëntatie op de arbeidsmarkt zijn door training maar ook door praktijkervaring: door bijvoorbeeld verschillende werkplekken te proberen, een onderdeel van Leren werken. De kandidaat wordt gedurende de module Leren werken geplaatst op een leerwerkplek bij Promen in het Groen & Schoon, bij Groepsdetachering, bij het Productiebedrijf of bij een reguliere werkgever.

 

Werkend naar werk met sollicitatiebegeleiding

Deze module heeft als doel om de kandidaat uit te laten stromen naar regulier of gesubsidieerd werk. De nadruk ligt op ondersteuning bij het vinden van werk en het daadwerkelijk solliciteren. Daarom zet Promen doorlopende sollicitatiebegeleiding in. Ook in deze module gaat de kandidaat aan de slag op een leerwerplek bij een van de bedrijfsonderdelen van Promen of bij een reguliere werkgever.

 

Praktijkverklaringen

Kandidaten die deze module volgen gaan aan de slag om een of meerdere deelcertificaten op niveau 1 MBO te behalen. Hiermee vergroten we hun kansen op de arbeidsmarkt. Kandidaten hebben een vaste jobcoach en een erkend leermeester begeleid de kandidaat op de leerwerkplek. Voor deze module moet de beheersing van het Nederlands wel zodanig zijn dat de kandidaat opdrachten kan begrijpen en uitvoeren. Ook moet de kandidaat beschikken over basis werknemersvaardigheden en heeft deze nog geen startkwalificatie, ofwel geen diploma van havo, vwo of mbo 2 of hoger.

 

Statushouders

Deze module is specifiek bedoeld voor kandidaten in een inburgeringstraject van wie bijvoorbeeld duidelijk is dat het leren moeizaam gaat of diegenen die recent een ontheffing hebben gekregen. In tegenstelling tot de andere modules duurt deze module 9 maanden. Het doel van deze module is uitstroom naar betaald werk. Het gaat om een uitvoerig traject onder begeleiding van een vaste jobcoach, waarbij ook taalcomponenten zoals de Taalklas en Taalmaatjes worden ingezet. Mocht tijdens het volgen van deze module blijken dat de kandidaat in aanmerking komt voor een indicatie Beschut Werk of indicatie voor het landelijk doelgroep register, dan zal deze worden aangevraagd.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op en vraag naar Geraldine Snoek of Marieke van Eck.

Click to listen highlighted text!