Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Kwaliteit & certificering

Het bieden én leveren van kwaliteit staat bij Promen hoog in het vaandel. Door middel van kwaliteitscontroles, certificeringen, keuringen en opleidingen borgen we onze producten en diensten en streven we altijd naar verbeteringen waar dat mogelijk is.

Promen mag de volgende keurmerken, normen en certificeringen voeren:

ISO 14001

Heel Promen voldoet aan de ISO 14001-standaard. Deze internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij een organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

ISO 9001

De bedrijfsonderdelen Groepsdetachering en Groen en Schoon zijn ISO 9001-gecertificeerd. Deze wereldwijd meest ingezette norm is gericht op kwaliteitsbeheersing. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbeteren om zo de tevredenheid van klanten te verhogen.

VCA**

Het bedrijfsonderdeel Groen voert voor veel gemeenten en bedrijven groenonderhoud uit.  Groen is VCA**-gecertificeerd. VCA staat voor de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen om veiliger en gezonder hun werk te doen. Naast dat Promen zelf VCA**-gecertificeerd is, bieden we de VCA-opleiding ook aan aan medewerkers die daarvoor in aanmerking komen.

FSSC 22000

De productieafdeling van Promen verwerkt diverse foodproducten. Om onze klanten en de uiteindelijke consumenten een optimale kwaliteit te kunnen bieden, zijn wij FSSC-gecertificeerd (Food Safety System Certification). FSSC 22000, erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI – wereldwijd initiatief voor voedselveiligheid), omvat een totaalaanpak van voedselveiligheid-risicomanagement in de hele voedingssupplychain. De norm geldt voor voedselveiligheid managementsystemen voor mens en dier en voor transport en opslag.

Gedragscode Bestendig Beheer Groenvoorziening

Promen Groen is gecertificeerd om de Gedragscode Bestendig Beheer Groenvoorzieningen te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er voldoende deskundigheid is om zorgvuldig te kunnen handelen in het kader wet Natuurbescherming.

Promen is er trots op het Blik op Werk keurmerk te mogen voeren. Elk jaar worden de contractafspraken met opdrachtgevers onder de loep genomen, wordt beoordeeld of er een goede klachten- en privacyregeling is en of de kwaliteit van de medewerkers voldoende is. Daarnaast benaderen wij steekproefsgewijs een aantal klanten over hun bevindingen na afloop van hun traject. Al een groot aantal jaren hebben wij alles op orde. Allemaal omdat wij Blik op Werk van groot belang vinden.

Naast bovengenoemde punten is Promen ook een Erkend Leerbedrijf.

Certificeringen en keurmerken

Click to listen highlighted text!