Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Weer aan het werk

22/05/2020

Vanaf 25 mei zal de groep medewerkers met een kwetsbare gezondheid langzaamaan weer bij Promen aan de slag gaan. Op dit moment is ongeveer de helft van de medewerkers van Promen thuis in verband met ziekte of preventief in verband met een kwetsbare gezondheid. Er zijn tal van maatregelen genomen deze medewerkers weer op een veilige manier kunnen werken.

Werken volgens de richtlijnen
Vanaf het moment dat duidelijk is geworden dat de 1,5 meter samenleving nog een hele tijd zal blijven bestaan, hebben we ervoor gezorgd dat alle richtlijnen van het RIVM zijn ingevoerd. We merken dat veel mensen die thuis zitten de dagstructuur en de sociale contacten missen, al doen we er veel aan om goed contact met hen te onderhouden. Daarom zijn wij nu bezig alle werkplekken zo te organiseren, dat iedereen straks binnen Promen veilig aan de slag kan.

Geleidelijke instroom
De instroom van terugkerende medewerkers gaat geleidelijk. We willen slechts enkele mensen per dag(deel) laten starten, zodat ze allemaal individueel naar hun nieuwe werkplek kunnen worden begeleid en ook individueel instructies krijgen over hoe ze veilig kunnen werken bij Promen. De binnenomgeving is zo georganiseerd dat alle medewerkers weer kunnen komen werken, zonder dat ze het gevaar lopen door een collega te worden besmet.

Maatregelen
Dat betekent dat we ervoor zorgen dat werkplekken 1,5 meter van elkaar af staan, of dat ze gescheiden worden door plexiglas of andere fysieke barrières. Er is bewegwijzering in het pand dat de looprichting aangeeft, er worden meer in- en uitgangen gebruikt zodat groepen niet door elkaar hoeven te lopen, etc. Het bedrijfsrestaurant blijft naar verwachting tot 1 september 2020 gesloten.

In de auto’s van Promen worden compartimenten gemaakt door middel van stevig folie, waardoor er meer mensen in de auto’s tegelijkertijd vervoerd zullen worden. Omdat in de auto’s de afstand minder dan 1,5 meter zal zijn, zullen wij aan de inzittenden mondkapjes verstrekken. Wij sluiten voor het vervoer aan bij de maatregelen die in het OV gelden.

Ook zorgen we voor een betere spreiding van de medewerkers gedurende de gehele werkweek. Daarbij zullen we ook de openingsuren van het bedrijf gaan verruimen, zodat het aantal mensen dat tegelijkertijd in dezelfde ruimte moet werken zoveel mogelijk wordt beperkt.

Uitleg en begeleiding
We kunnen veel doen aan fysieke maatregelen, maar het gedrag van mensen bepaalt uiteindelijk of er veilig gewerkt wordt, of niet. Daarom willen we ook alle mensen heel goed uitleggen waarom we welke maatregelen nemen, en waarom het echt nodig is om je aan alle richtlijnen van het RIVM te houden. We maken voor de uitleg ook gebruik van beschikbare, meer algemene filmpjes over dit onderwerp, en maken zelf filmpjes over hoe het op de werkplek zelf eruit ziet. Leidinggevenden hebben de taak om extra goed op te letten, dat iedereen zich aan de regels houdt.

Tot slot
We hebben een spannende periode achter de rug, en ook de komende maanden blijven enerverend. We zijn tevreden over de keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt, zoals hoe we omgegaan zijn met de groep kwetsbare medewerkers, maar ook met het open houden van het bedrijf voor de andere medewerkers. Ook de komende tijd gaat de veiligheid van onze mensen boven andere zaken. Maar tegelijkertijd is het voor het welzijn van heel veel medewerkers heel belangrijk dat ze binnenkort weer volop aan de slag mogen. Zo kunnen ze weer terugkeren in een vertrouwd dagritme en hebben ze weer volop sociale contacten met collega’s.

Click to listen highlighted text!