Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Re-integratieroutes

Promen heeft een 4-tal routes ontwikkeld: Activatieroute, Basisroute, Brancheroute en Uitstroomroute. Daarnaast hebben we i.s.m. de regio Midden Holland een Z-route ontwikkeld. Deze route is speciaal voor statushouders die op deze Z-route de inburgering volgen.

 

Activatieroute

Het doel van de Activatieroute is deelnemers weer het vertrouwen in zichzelf en in hun eigen kunnen geven. Zodat ze daadwerkelijk de stap op weg naar werk of de juiste zorg kunnen zetten.

De Activatieroute start op het Talentenplein van Promen. Na een eerste kennismaking met het Talentenplein en de begeleiders (jobcoach/teamcoach) wordt het NOA assessment Op Weg! gemaakt. Hiermee worden leefgebieden, talenten en mogelijkheden objectief in kaart gebracht. Naast werken zonder werkdruk bestaat het programma uit: het assessment, ontwikkelen basisvaardigheden (taal op de werkvloer), e-learning, versterken sociale vaardigheden, empowermenttraining Sterk op weg!, Bewegen op de werkvloer, diverse ontwikkelspellen en workshops. Alles met als doel: meer stabiliteit op alle leefgebieden.

Jobcoach en teamcoach werken nauw samen met de kandidaat. Ook maatschappelijk werk wordt bij de kandidaten betrokken zodat zij vanuit hun expertise advies kunnen geven. Eigen regie nemen door de kandidaat wordt gestimuleerd. Vorderingen en behaalde successen (juist ook de kleine stappen) worden vastgelegd in het Talentenpaspoort van de kandidaat.

 

Basisroute

Het doel van de Basisroute is arbeidsfit worden: versterken zelfvertrouwen, ontwikkelen werknemersvaardigheden, opbouw van uren en beroepsoriëntatie.

Ook deze route start op het Talentenplein. Onderdeel van deze route is een gamebased assessment, waarmee talenten en mogelijkheden objectief in beeld worden gebracht. Het programma start met werkzaamheden in de binnenomgeving van Promen. Die verplaatsen zich gedurende het traject naar werkzaamheden buiten, op onze externe leerwerkplekken. Het programma in de Basisroute bestaat naast het assessment uit ontwikkeling van werknemersvaardigheden met inzet van Werkstap-opdrachten, arbeidsmarktoriëntatie met inzet van VR-brillen, de werkcarrousel en stages, een arbeidsfittraining, e-learning (taal- en digivaardigheden), taal op de werkvloer en Bewegen op de werkvloer.

 

Brancheroute

Deze route is gericht op het ontwikkelen van vakvaardigheden en sorteert voor op uitstroom in een bepaalde branche die voor de kandidaat het meest passend is. De kandidaat start op een werkplek die aansluit bij de affiniteiten en interesses van de kandidaat. De kandidaat krijgt de kans om een vakgerelateerde training te volgen zoals VCA of kan een SVS behalen voor die werksoort, al dan niet gecombineerd met een relevante praktijkverklaring op MBO 1- of 2-niveau.

 

Uitstroomroute

De Uitstroomroute is gericht op het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en uitstroom naar betaald werk. In de Uitstroomroute werkt iemand 3 maanden op een passende leerwerkplek. Dit kan zowel bij Promen zijn op één van onze interne leerwerkplekken (productiebedrijf – groen & schoon – groepsdetachering) als op een externe leerwerkplek bij een regulier bedrijf. De kandidaat beschikt over werknemersvaardigheden en basisvakvaardigheden. Gerichte sollicitatieactiviteiten worden in gang gezet. Hierbij valt te denken aan arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatiebegeleiding- en training.

 

Z-route Midden Holland

De Z-route heeft als doel het vervullen van een deel van de verplichte participatie-uren uit het inburgeringstraject en het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. De kandidaten volgen de lijn van de Activatieroute met specifieke aanpassingen. Zoals meer aandacht voor de Nederlandse taal, waaronder taal op de werkvloer, e-learning gericht op taalontwikkeling en de praatklas. We werken samen met NLTraining. Dit is de organisatie die het taaldeel van de inburgering verzorgt. Hierdoor kunnen de kandidaten ook bij Promen oefenen met de lesstof.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op en vraag naar Geraldine Snoek of Marieke van Eck.

Click to listen highlighted text!