Social Return

Social Return (of SROI: Social Return On Investment) is een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doet u zaken met overheidsinstellingen? Dan krijgt u in toenemende mate te maken met SROI, want het merendeel van de gemeenten past de invulling hiervan toe in hun aanbestedingsbeleid. Door samen te werken met Promen kunt u aantonen aan MVO te doen.

Als u zoekt naar een oplossing voor de SROI-vraag, denk dan aan de volgende oplossingen: