Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Garantie- en opstapbanen

Garantiebaan

Een garantiebaan is een betaald dienstverband waarvoor loonkostensubsidie beschikbaar is. De loonkostensubsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker.
Een garantiebaan kan ingevuld worden bij Promen in het Groen, Schoon, Groepsdetachering of Individuele detachering. En ook bij een werkgever via het netwerk van Promen.

 

Wanneer komt een medewerker in aanmerking voor een garantiebaan?

Een medewerker komt in aanmerking voor een garantiebaan met loonkostensubsidie als deze  door een (arbeids)beperking niet in staat is het wettelijke minimumloon te verdienen. Dit kan door de aanwezigheid van bijvoorbeeld fysieke en/of psychische beperkingen. Voor een garantiebaan heeft een medewerker een Indicatie Banenafspraak nodig.

 

Indicatie Banenafspraak aanvragen

Bij het UWV kan de medewerker met ondersteuning van Promen een indicatie banenafspraak aanvragen. Daartoe doet het UWV een Beoordeling arbeidsvermogen. Ook is het mogelijk om deze indicatie te krijgen via de praktijkroute. Dan wordt op de werkplek een loonwaardemeting gedaan. Als de medewerker een loonwaarde lager dan 100% heeft, kan de medewerker op basis van deze praktijkmeting de indicatie banenafspraak krijgen en hoeft de medewerker niet meer een aanvraag in te dienen bij het UWV.

 

Opstapbaan

De IJsselgemeenten hebben 20 opstapbanen beschikbaar voor mensen uit de Participatiewet die niet zonder duwtje in de rug aan het werk komen bij een reguliere werkgever én niet in aanmerking komen voor een indicatie. Promen neemt deze mensen tijdelijk in dienst op een opstapbaan en detacheert ze bij hun (mogelijk) toekomstige werkgever. Door deze opstapbaan wordt er wederzijdse ervaring opgedaan. Doel is doorstromen naar een reguliere baan bij een reguliere werkgever.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op en vraag naar Marieke van Eck of Geraldine Snoek.

Click to listen highlighted text!