Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Over promen

Onze missie is om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. Want werk geeft mensen eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei. Als mensontwikkelbedrijf zetten we de mens en haar ontwikkeling centraal. De persoonlijke situatie, ambities en mogelijkheden van onze medewerkers zijn het uitgangspunt voor hun ontwikkeling.

We bieden een breed scala aan werkplekken en opleidingsmogelijkheden, buiten de muren van Promen of op een zo regulier mogelijke passende werkplek bij Promen zelf. We bieden diensten op het gebied van schoonmaak, groenonderhoud en catering en productiematige diensten zoals  in-, om- en verpakken (van zowel food als non-food), assemblage en montage. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit voor mensen vanuit de Participatiewet, met een WSW-indicatie, maar ook voor statushouders, schoolverlaters van VSO/PRO en voor mensen met een indicatie voor Beschut Werk, een garantiebaan of re-integratie.

Click to listen highlighted text!