Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Promen werkt verder aan duurzaamheid

06/05/2021

Promen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We willen niet alleen sociaal duurzaam zijn, maar ook invulling geven aan de aan de ‘planet’ kant van duurzaamheid. Er zijn al verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd, maar Promen wil dit meer structureel vorm gaan geven. Daarom is een duurzaamheidsplan opgesteld met een nulmeting, concrete doelen en maatregelen. Dit duurzaamheidsplan met een routekaart voor de lange termijn is opgesteld door de Stichting Stimular.

Milieubarometer
De milieu-impact en CO2-footprint zijn bepaald met behulp van de Milieubarometer, een online meetinstrument dat de milieuprestaties van een organisatie zichtbaar maakt. De volgende figuur laat zien dat de milieu-impact van Promen voor meer dan de helft afkomstig is van vervoer (en dan met name het zakelijke verkeer). De bijdrage van afval is ook nog fors. Elektriciteit heeft maar beperkte invloed, dankzij de zonnepanelen en verschillende energiemaatregelen die al zijn uitgevoerd.

CO2-uitstoot
De totale CO2-uitstoot van Promen bedraagt 689 ton CO2. Dankzij de zonnepanelen is al een reductie gerealiseerd van 234 ton CO2 (dit komt neer op een reductie van 25% t.o.v. de uitstoot voor de plaatsing van de zonnepanelen). Mobiele werktuigen hebben weliswaar een beperkt aandeel op de totale uitstoot, maar door over te stappen op elektrisch materieel kan snel een flinke milieuwinst worden gehaald. Dit komt vooral doordat de uitstoot van fijnstof en NOx (stikstofoxiden) hiermee drastisch afneemt.  Gezien de impact van het vervoer zijn in het plan veel maatregelen voor verduurzaming van vervoer opgenomen. Maatregelen zijn o.a. elektrisch rijden, zuinig rijgedrag stimuleren, banden op spanning houden en fietsen stimuleren.

Duurzame dienstverlening
Promen wil niet alleen binnen de eigen bedrijfsvoering verduurzamen, maar ook vanuit de dienstverlening bijdragen aan een duurzame circulaire economie. Zo kan Promen meer werk doen op het gebied van afval inzamelen en sorteren, reparatie van goederen en het maken van nieuwe producten of energie uit afval. Ook kan gedacht worden aan biologische broodjesservice, banden op spanning brengen voor andere bedrijven, transport of logistiek verzorgen voor een stadsdistributie en het aanleggen van meer groen op bedrijventerreinen. We gaan dan ook graag in gesprek met bedrijven die dergelijk werk kunnen aanbieden (bijvoorbeeld vanuit MVO-doelstellingen) voor onze medewerkers! Neem contact met ons op en vraag naar Hein Stolwijk.

Click to listen highlighted text!